فرم تقاضای کارآموزی و استخدام

اینجا همه چیز منصفانه منطقی و به حق انجام می‌شود.
 • فرم درخواست کارآموزی و استخدام در گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن

  لطفا اطلاعات خواسته شده را در فیلدهای زیر وارد کنید و پس از تکمیل فرم از طریق اطلاعات تماس مندرج در بخش تماس، از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما ارتباط بگیرید. استخدام در گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن مشروط به گذراندن دوره کارآموزی است. کارآموزان در صورت داشتن شرایط لازم دعوتنامه استخدام دریافت می‌کنند. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن مبلغی را بعنوان حق مشارکت به کارآموزان پرداخت می‌کند. این مبلغ با توجه به تخصص و میزان فعالیت یک هفته پس از آغاز کارآموزی تعیین می‌گردد.
 • چه زمانی برای تماس تلفنی در دسترس هستید؟
 • شغل مورد نظر

  شغل مورد نظر خود را در لیست زیر علامت بزنید
 • در چه ساعاتی از روزهای هفته تمایل به همکاری دارید؟
  شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
 • سوابق شغلی

  شغل مورد نظر خود را در لیست زیر علامت بزنید
 • تاریخ و سمت مشاغل قبلی خود را ذکر نمایید
  کارفرماتاریخسمتشماره تماس 
 • اطلاعات بیشتر

  اطلاعات و توضیحات اضافی را در فیلد زیر وارد کنید
 • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
  رزومه خود را در قالب فرمت های pdfو docو docx بارگذاری نمایید
 • موارد قانونی

  جهت ارسال فرم بایستی قوانین و مقررات سایت را به دقت مطالعه کنید و گزینه "با قوانین و مقررات موافقم" را علامت بزنید
 • قوانین و مقررات

  اینجانب تایید می کنم که تمام اطلاعات این فرم کامل و صحیح بوده و با علم به اینکه هرگونه اطلاعات غلط یا نادرست چه در این درخواست شغلی و چه در تمامی مراحل فرایند استخدام منجر به عدم صلاحیت بنده برای درخواست شغل و یا در صورت استخدام سبب اخراج فوری بنده در هر زمانی در آینده می شود شرایط را قبول می نمایم. اینجانب باعلم به اینکه این درخواست شغلی به هیچ وجه الزامی برای استخدام ایجاد نمیکند شرایط را قبول می نمایم. همچنین اینجانب میدانم و موافقم که استخدام اینجانب مشروط میباشد بدان معنا که همانطور که من در هر زمان برای استعفا آزاد هستم این شرکت نیز حق دارد در هر زمانی با یا بدون اطلاع قبلی من را اخراج کند. هیچ تفاهمنامه شفاهی یا کتبی برخلاف این اساس نامه اعتبار ندارد مگر آنکه توسط مدیر این شرکت مکتوب و به امضا برسد. اینجانب می دانم که این شرکت به دنبال تایید هرکدام از اطلاعات فوق در طی فرایند استخدام می باشد لذا اینجانب در اینجا به این شرکت اجازه می دهم که صحت اطلاعات فوق الذکر را بدون اطلاع بعدی بنده بررسی نموده و همچنین به این شرکت اجازه می دهم تا تمامی منابع واطلاعات اضافی در مورد من را بررسی نماید. بدین وسیله اینجانب به این شرکت و نمایندگان آن را برای مطالبه این اطلاعات و سایر افراد، شرکت ها یا سازمان ها را برای تهیه این اطلاعات اختیار تام می دهم.
  میزان حقوق و دستمزد با توجه به تخصص و میزان همکاری تعیین می‌شود.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
بستن
بستن