تولید محتوا مبتنی بر اصول سئو و کپی‌رایتینگ

توابع تعریف شده در فایل ctype.h

یکی از درخواست کاربران معرفی توابع برنامه نویسی‌‌های مختلف می‌‌باشد. ما هم سعی میکنم هر چند وقت یک بار توابع یک برنامه نویسی رو معرفی کنیم برای اول کار توابع کاراکتری تعریف شده در سر فایل ctype.h رو معرفی می‌‌کنیم سعی میکنیم این توابع کتابخانه ای رو به صورت کامل معرفی کنیم.

توجه نمایید که همه ی توابع زیر یک پارامتر از نوع int دریافت میکنند و یک مقدار int را برمیگردانند.علت این است که نوع char در اصل یک نوع صحیح است.در عمل وقتی توابع زیر را به کار میبرند،یک مقدار char به تابع میفرستند و مقدار بازگشتی را نیز در یک char ذخیره میکنند.به همین خاطر،این توابع را به عنوان “توابع کاراکتری” در نظر میگیریم.

توابع تعریف شده در فایل ctype.h

توابع کاراکتری تعریف شده در سر فایل ctype.h

int isalnum(int c)
isalnum()

اگر c کاراکتر الفبایی یا عدد باشدمقدار غیر صفر و در غیر آن،صفر بر میگرداند

int isalpha(int c)
isalpha()

اگر c کاراکتر الفبایی باشد مقدار غیر صفر و در غیر آن،صفر برمی گرداند.

int iscntrl(int c)
iscntrl()

اگر c کاراکتر کنترلی باشد مقدار غیر صفر و در غیر آن،صفر را بر می‌‌گرداند.

int isdigit(int c)
isdigit()

اگر c کاراکتر عددی باشد مقدار غیر صفر و در غیر آن،صفر را بر می‌‌گرداند.

int isgraph(int c)
isgraph()

اگر c کاراکتر چاپی و غیر خالی باشد مقدار غیر صفر وگرنه صفر را بر می‌‌گرداند.

int islower(int c)
islower()

اگر c حرف کوچک باشد مقدار غیر صفر و در غیر آن،صفر را بر میگرداند.

int isprint(int c)
isprint()

اگر c کاراکتر قابل چاپ باشد مقدار غیر صفر و در غیر آن،مقدار صفر را برمی گرداند.

int ispunct(int c)
ispunct()

اگر c کاراکتر چاپی به غیر از حروف و اعداد و فضای خالی باشد،مقدار غیر صفر بر می‌‌گرداند وگرنه مقدار صفر را بر می‌‌گرداند.

int isspace(int c)
isspace()

اگر c کاراکتر فضای سفید شامل فضای خالی ‘ ‘ و عبور فرم ‘f’ و خط  جدید ‘n’ و بازگشت نورد ‘r’ و پرش افقی ‘t’ و پرش عمودی ‘v’  باشد،مقدار غیر صفر را بر می‌‌گرداند وگرنه صفر را بر می‌‌گرداند.

int isupper(int c)
isupper()

اگر c حرف بزرگ باشد،مقدار غیر صفر بر می‌‌گرداند وگرنه صفر را بر می‌‌گرداند.

int isxdigit(int c)
isxdigit()

اگر c یکی از ده کاراکتر عددی یا یکی از دوازده حرف عدد شانزده دهی شامل ‘a’ و ‘b’ و ‘c’ و ‘d’ و ‘e’ و ‘f’ و ‘A’ و ‘B’ و ‘C‘ و ‘D’ و ‘E’ و ‘F’ باشد،مقدار غیر صفر برمی گرداند وگرنه مقدار صفر را بر می‌‌گرداند.

int tolower(int c)
tolower()

اگر c حرف بزرگ باشد،کاراکتر کوچک معادل آن را بر می‌‌گرداند وگرنه خود c را بر می‌‌گرداند.

int toupper(int c)
toupper()

اگر c حرف کوچک باشد،کاراکتر بزرگ معدل آن را بر می‌‌گرداند وگرنه خود c را بر می‌‌گرداند.

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.